Kraje České republiky - tištěná verze

Obsah materiálu (38 stran):

Průvodní list

Očekávané výstupy RVP ZV

Metodický list

Výukový letáček

Pracovní listy A4

Pracovní listy A5

Mapa ČR A5, A4

Mapa ČR A3

Mapa ČR A2

Řešení pracovních listů

K čemu slouží:

Pracovní listy slouží k vyvození, procvičování a upevňování učiva v oblasti Člověk a jeho svět. Slouží k výuce vlastivědy a práci s mapou České republiky ve 4. - 5. ročníku ZŠ. Materiály obsahují QR kódy, lze tak naplňovat digitální kompetence žáků v předmětu vlastivěda a zařadit práci s digitálním zařízením.

Jak jej používat:

Vyberte vhodný list, vytiskněte a nechte dětem vyplnit. Pro úsporu papíru jsou některé listy připraveny k tisku ve velikosti A5.

Doporučení:

Soubor PDF lze promítnout na interaktivní tabuli a pracovat nebo kontrolovat společně se třídou u tabule.

89,00 Kč