Opice Macaca - tištěná verze A4

Materiál je přípravou pro pedagoga k výuce samostatné hodiny informatiky, slouží k naplňování digitálních kompetencí, obsahuje také unplugged aktivity podporující informatické myšlení žáků a doporučuji jej využít pro 4. - 6. ročník ZŠ. Lze využíj jako propojení se čtenářskou lekcí - Proč opice okrádají turisty - text je součástí materiálu.

79,00 Kč