UČIT → MOTIVOVAT → TVOŘIT → SDÍLET INSPIRACE 

MĚ MOC BAVÍ

Jmenuji se Marcela Přibylová a jsem dlouholetá učitelka 1. stupně ZŠ. Lektoruji vzdělávací akce pro pedagogy, jsem autorka mnoha originálních výukových materiálů, pedagogických výtvarných nápadů, projektů a jsem dlouhodobá šiřitelka pedagogické inspirace nejen na internetu. Také jsem učitelkou zpěvu a hry na hudební nástroje (cimbál, housle, kontrabas, klavír, flétna a další), vedoucí dětských hudebních a pěveckých těles.  Podporuji hudebně nadané žáky, se snahou být empatická a nápomocná k talentovaným žákům i k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Po celou dobu mé praxe mám touhu vzdělávat se, učit se a vymýšlet nové věci, reagovat na aktuální trendy ve vzdělávání a posouvat se dopředu. I přes nutnost odolávání  nástrahám zkostnatělého systému a zdolávání nepříjemných překážek pedagogických kolektivů, jsem pedagog s neutuchající snahou nasměrovat české školství novodobějším směrem. Zamilovala jsem si také výuku nové informatiky a její propojování do ostatních předmětů. Zapojuji často hudbu do výuky ve třídě s cimbálem uprostřed. Zažívám pěkné ohlasy od dětí, rodičů, veřejnosti, i od pedagogů, které můj styl výuky inspiruje. Od roku 2023 jsem také zastupitelkou města Znojma.

Moji práci provází dlouholeté nepřestávající nadšení a láska ke svému povolání. A možná díky tomu se po celou dobu mé praxe dostavují krásné, mimořádné, dohledatelné a viditelné výsledky žáků, kteří mají dobrý základ, jsou motivovaní, pokračují, zažívají další úspěchy a po opuštění základní školy patří mezi viditelné a nepřehlédnutelné na veřejnosti. To vše díky netradičním metodám, poctivé a pečlivé práci, promyšlené přípravě a zařazováním umění a kreativity do výuky.   

Za svoji dlouholetou pedagogickou práci jsem byla oceněna cenou Global Teacher Prize 2021 a byla jsem zařazena mezi 10 nejinspirativnějších učitelů ČR. V roce 2017 jsem byla oceněna městem Znojmem jako pedagogická osobnost roku 2017. 

Se svojí hudební třídou jsme získali výhru Zlatého oříšku 2017 pro nejtalentovanější děti ČR, ale i se všemi dalšími dětmi jsme prožili mnoho krásných, mimořádných, neopakovatelných a netradičních společných chvil, prožitků a zážitků při učení a tvoření. Získali jsme velké množství umístění na celostátní úrovni a zažili úspěchy v různých soutěžích. Máme také hezké ohlasy na videa na YouTube, na naše originální autorské výtvarné práce, projekty, ukázky z výuky i na rozmanitá, především hudební,  veřejná vystoupení. 

Spolupracuji s různými vzdělávacími organizacemi: VIM Brno, DIGI Centrum Brno, DIGI Centrum Plzeň, Elixír do škol, Univerzita Karlova (Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra software a informatiky), Národní pedagogický institut, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Učitelnice.cz, UčiteléUčitelům.cz, ÚNLK ve Strážnici - Celostátní projekt Tady jsme doma, IT beze strachu, EDUin - Klub zřizovatelů, Nakladatelství Forum ITčko, ZŠ a MŠ Tasovice.