Archimédés PDF - soubor

Materiál slouží k realizaci čtenářské lekce ve 4. ročníku ZŠ, je tematicky propojena s učivem geometrie (rýsování kružnice a čtverce), matematiky (jednotky objemu) a informatiky (šifrování).

49,00 Kč