Hrajeme si s mapou ČR - PDF soubor

Obsah materiálu (16 stran):

Průvodní list

Očekávané výstupy RVP ZV

Metodický list

Ukázka z praxe

Mapa ČR A5, A4

Mapa ČR A3, A2

Nápady na zpracování

K čemu slouží:

Pracovní listy slouží k procvičování a upevňování učiva v oblasti Člověk a jeho svět a je přípravou na propojení s hodinou výtvarné výchovy vzdělávací oblasti Umění a kultura ve 4. - 5. ročníku ZŠ.

Jak jej používat:

Vyberte vhodný list, vytiskněte, větší formáty map slepte do požadované velikosti. Ztvárněte libovolně kreativně. 

59,00 Kč