Hrajeme si s mapou světa - PDF soubor

Obsah materiálu:

Průvodní list

Očekávané výstupy RVP ZV

Metodický list

Ukázka z praxe

Pracovní listy A4, A5

Mapa světa A5, A4

Mapa světa A3, A2

Nápady na zpracování

Řešení pracovních listů

K čemu slouží:

Materiál slouží k procvičování a upevňování učiva v 5. - 6. ročníku ZŠ. Slouží k orientaci na mapě světa a obsahuje inspiraci na propojení informatiky, vlastivědy či zeměpisu s přesahem do hodiny výtvarné výchovy.

Jak jej používat:

Vyberte vhodný list, vytiskněte a nechte žákům vyplnit. Větší formáty map složte a slepte do požadované velikosti. Ztvárněte libovolně kreativně. 

59,00 Kč