INFORMATIKA s Českou republikou - PDF soubor

PDF soubor

Obsah materiálu:

Průvodní list

Očekávané výstupy RVP ZV

Metodický list

Pracovní listy A4

Pracovní listy A5

Lapbook pro oboustranný tisk

Řešení pracovních listů

K čemu slouží:

Pracovní listy slouží k procvičování a upevňování učiva v oblasti Informatika

a Člověk a jeho svět. Slouží k propojení informatiky a předmětu vlastivěda ve 4. - 5. ročníku ZŠ.

Jak jej používat:

Vyberte vhodný list, vytiskněte a nechte dětem vyplnit. Pro úsporu papíru jsou některé listy připraveny k tisku ve velikosti A5.

Doporučení:

Soubor PDF lze promítnout na interaktivní tabuli a pracovat nebo kontrolovat společně se třídou u tabule.

59,00 Kč