Informatika UNPLUGGED AKTIVITY 5. - 6. ročník ZŠ - PDF

Materiál obsahuje výběr 14 aktivit z pracovního sešitu Nová informatika pro 6. ročník ZŠ, ale doporučuji jej zařadit i pro žáky 5. ročníku ZŠ, protože jsou přiměřeně náročné i pro tuto věkovou kategorii. 

Obsahuje aktivity, které žáky seznámí se zákonitostmi informatického myšlení. Tyto aktivity pomohou k tomu, aby v budoucnu dobře porozuměli principům digitálních technologií. Splňují výstupy učiva informatiky RVP ZV v oblasti Data, informace, modelování.

Jedná se o samostatná cvičení, která na sebe nenavazují, proto lze vybírat jakoukoliv stranu ke zpracování podle zájmu, tématu nebo i nálady. Splněním jednotlivých cvičení se žáci naučí šifrovat, kódovat, krokovat, přenášet data, vyplnit logigram, vyhledávat a zaznamenávat potřebné informace a pracovat s tabulkami.

Pokud Vás aktivity bavily, tak tyto a další podobné naleznete v pracovních sešitech pro 4. - 6. ročník ZŠ.

69,00 Kč