Matematická plotovka pro 1. ročník ZŠ - bez přechodu přes základ 10 - PDF soubor

Matematická plotovka pro prvňáčky slouží k opakování sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes základ 10. Lze realizovat v pohybu venku, ale i ve vnitřních prostorech školy nebo třídy.

Materiál slouží k opakování matematiky v 1. ročníku ZŠ.

Je určen k výuce s pohybem žáků, jelikož je nutné příklady hledat. Může být realizován venku nebo uvnitř v prostorech školy i třídy.

Jednotlivá zadání lze zalaminovat, aby nedošlo k poškození a listy se mohly případně uchovat.

K opakovanému použití lze zalaminovat také nevyplněné rámečky, smazatelným fixem zadávat vlastní příklady a obměňovat dle potřeb žáků.

Realizace:

Rámečky s příklady rozmístíme v určeném prostoru. Příklady se mohou schovat nebo je lze zavěsit na viditelná místa, například na plot, strom, keř a podobně.

Žák dostane vytištěnou výsledkovou tabulku a má za úkol hledat obrázky s příklady. K danému obrázku zapíše výsledek do výsledkové tabulky. Doporučuji tisknout výsledkové tabulky na tvrdší papír (160 g), aby žáci mohli pohodlně výsledky zapisovat v terénu bez podložky.

Výsledky slouží především učiteli, ale mohou sloužit k sebekontrole žákům, případně ke společné závěrečné reflexi.

Je možné tisknout připravené příklady nebo si zapsat vlastní dle potřeby. Materiál je připraven k tisku v barevné i černobílé verzi, kterou lze s žáky předem nebo dodatečně vybarvit.

V případě laminování A4 list odstřihněte v místě přerušované čáry pro lepší manipulaci v laminovací fólii.

Učivo:

Matematika 1. ročník - sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes základ 10. 

55,00 Kč