Matematika v pohybu - PDF soubor

Materiál slouží k opakování matematiky v 3. ročníku ZŠ.

Je určen k výuce s pohybem žáků, jelikož je nutné příklady hledat. Může být realizován venku nebo uvnitř v prostorech školy i třídy.

Jednotlivá zadání lze laminovat, aby nedošlo k poškození a listy se mohly případně uchovat. K opakovanému použití lze laminovat také nevyplněné rámečky i výsledkové tabulky, smazatelným fixem zapisovat výsledky, zadávat vlastní příklady a obměňovat dle potřeb žáků.

Realizace:

Rámečky s příklady rozmístíme v určeném prostoru. Jako motivaci použijeme příběh, že jsme se dostali pod vodu, představíme si, že jsme v moři, pod vodou a poznáváme mořský svět. Příklady se mohou schovat nebo je lze zavěsit kolíčky na viditelná místa, například na plot, strom, keř a podobně.

Žák dostane vytištěnou výsledkovou tabulku a má za úkol hledat obrázky s příklady (tabulky lze laminovat a opakovaně používat se smazatelným fixem). K danému obrázku zapíše výsledek a pod něj příslušné písmeno do výsledkové tabulky. Po vyplnění všech políček vznikne tajenka, kterou mají děti za úkol napsat na lísteček. Lístečky se posbírají a zjistí se, zda se všem žákům podařilo tajenku rozluštit správně. Doporučuji tisknout výsledkové tabulky na tvrdší papír (160 g), aby žáci mohli pohodlně výsledky zapisovat v terénu bez podložky.

Další varianta je tisknout prázdné rámečky s obrázky a zapsat pokaždé vlastní obměněné příklady dle potřeby učitele a proto je možné proběhnout se třeba na začátku každé vyučovací hodiny a počítat vždy jiné příklady. Učitel může vymyslet jakoukoliv tajenku, v tom případě je třeba zapsat písmeno k příslušnému obrázku. Nebo lze použít výsledkovou tabulku s jedním zapisovacím polem bez tajenky, pouze k procvičení příkladů například jako aktivizační hra na začátku vyučovací hodiny.

  • Výsledky slouží především učiteli, ale mohou sloužit k sebekontrole žákům, případně ke společné závěrečné reflexi.
  • V případě laminování A4 list odstřihněte v místě přerušované čáry pro lepší manipulaci v laminovací fólii.

Učivo:

Matematika 3. ročník - sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes základ 10

55,00 Kč