O slonovi a třech slepcích - PDF soubor

Propojením pracovních sešitů Nová informatika kreativně (str. 9. a 10) lze tentokrát navázat na informatiku zajímavou čtenářskou lekcí, slohovou výchovou, geometrií a přírodovědou, kde jedno krásné a hluboké téma má předpoklady rozvinout u dětí zájem a velmi přemýšlivou diskuzi se zaznamenáváním svých myšlenek, faktů a postojů. Pečlivě jsem promyslela cíle, návaznost, zpracovala materiály a vyzkoušela jsem již dvakrát na dětech 4. třídy. Vždy to bylo hluboké, plné snahy, zájmu a nádherných reakcí dětí, které netušily, že se učí a nepotřebovaly mít pocit, že za to budou hodnoceny známkou 1 - 5. Přesto je to bavilo a vyvíjely aktivitu. Možná by tuto čtenářskou lekci potřeboval i nejeden dospělý.

Myslím si, že toto téma je velmi aktuální, vybízí k pokoře, kritickému myšlení a uvědomování si vlastní omylnosti. Občas narazíme na člověka, který nám svým limitovaným viděním světa připomene příběh o slonovi a slepcích. Protože pokud chceme poznat nějakou skutečnost, je opravdu potřeba podívat se na ni z různých úhlů a zjistit skutečné informace.  

Obsah materiálu:

1x průvodní list

1x metodický list

1x ukázky z výuky

13x materiály k projektu

K čemu slouží:

Materiály slouží k propojení předmětů ve výuce pro 4. - 5. ročník ZŠ, jsou využitelné pro jednotlivé předměty: český jazyk - literární a slohová výchova, výtvarná výchova a přírodověda, kdy toto téma propojí všechny zmíněné předměty.

Jak jej používat:

Materiál je připraven k promítnutí na interaktivní tabuli, tím jej lze využít ke společné práci žáků, vyvození a vysvětlení učiva.

K tisku lze vybrat vhodné listy pro jednotlivé předměty. Vyberte listy podle potřeby a vytiskněte.

55,00 Kč