Opice Macaca - PDF soubor

Materiál je přípravou pro pedagoga k výuce samostatné hodiny informatiky, slouží k naplňování digitálních kompetencí, obsahuje také unplugged aktivity podporující informatické myšlení žáků a doporučuji jej využít pro 4. - 6. ročník ZŠ. Lze propojit se čtenářskou lekcí - Proč opice okrádají turisty - text je obsahem materiálu.

59,00 Kč