Opice MACACA - talentovaná zlodějka - PDF soubor

Materiál je připraven pro pedagogy k výuce samostatné hodiny informatiky, slouží k naplňování digitálních kompetencí, obsahuje také unplugged aktivity podporující informatické myšlení žáků a doporučuji jej využít pro 4. - 6. ročník ZŠ.

Aktivity lze také propojit s dalšími předměty a vytvořit tak blok s 2 - 3 hodinovou hodinovou dotací, což je vhodné pro 1. stupeň ZŠ, pokud pracuje ve třídě jeden učitel a má možnost téma mezipředmětově zpracovat. Je možné také vytvořit projekt a zpracované materiály použít následně k výzdobě třídy.

Obsah materiálu:

Průvodní list

Metodický list

Motivační text

Pracovní listy A4, A5

Černobílá i barevná verze PL

Řešení pracovních listů

Šalony opic ke kreativnímu zpracování

K čemu slouží:

Materiál slouží k samostatné hodině informatiky ve 4. - 5. ročníku ZŠ nebo k propojení českého jazyka, čtení s porozuměním a výtvarné výchovy s informatikou. Je připraven k naplňování digitálních kompetencí ve výuce.

Jak jej používat:

Vyberte vhodné listy pro práci žáků, vytiskněte a nechte dětem vyplnit. Pro úsporu papíru jsou listy připraveny i ve velikosti A5.

TIP:

Soubor je možné promítnout na interaktivní tabuli a lze využít ke společné práci s žáky u tabule, kontrole pracovních listů nebo k závěrečné reflexi.

59,00 Kč