Podzimní aktivity pro 4. ročník - PDF soubor

Obsah materiálu:

1x průvodní list (1)

1x obálka knihy (2)

6x pracovní listy ČJ (3, 4, 5, 6, 7, 8)

2x pracovní list M (9, 10)

1x podzimní kontrolní práce z M (11)

1x podzimní symboly (12)

8x výtvarné aktivity (13 - 20)

K čemu slouží:

Pracovní listy slouží k procvičování a upevňování učiva očekávaných výstupů RVP ZV v oblasti Český jazyk, Matematika a Lidé a čas ve 4. ročníku ZŠ. Materiál obsahuje také podzimní kontrolní práci z matematiky.

Jak jej používat:

Vyberte vhodný list, vytiskněte a nechte dětem vyplnit, můžete svázat v podzimní knihu aktivit.

Doporučení:

Pro šetření tisku, papíru a pro možnost opakovaného použití lze vytisknout dva listy ve velikosti A5 na jeden papír A4 nebo soubor PDF promítnout na interaktivní tabuli a pracovat společně se třídou u tabule.

55,00 Kč