Pohádková cesta - PDF soubor

Oslavte Den dětí Pohádkovou cestou s tajenkou. Materiál je připraven pro 3. - 5. ročník ZŠ. Český jazyk s pohádkami lze realizovat venku, na škole v přírodě, na vycházce nebo i ve vnitřních prostorech školy. Za splnění obdrží děti certifikát.

55,00 Kč