Pololetní reflexe pro žáka 3. třídy ZŠ - PDF soubor

SMYSLUPLNÉ HODNOCENÍ
Celou svoji učitelskou praxi přemýšlím o smysluplném hodnocení. Inspirovala jsem se hodnocením v zahraničí, která jsem viděla v USA , v Holandsku a na soukromé škole v Praze. Všechna ta hodnocení byla několikastránková, s konkrétním sdělením míry zvládnutí konkrétního učiva (většinou škála A-E).

 Takové hodnocení bylo v předpřipravených tabulkách, kde pedagog pouze křížkoval míru osvojení daného učiva nebo míru osvojení dané dovednosti.
Vždy bylo toto hodnocení svázáno v takovou hodnotící knihu, která na mě působila profesionálně i tím, že ve mně vzbuzovala pocit, že se pedagogové více do hloubky zajímají o konkrétního žáka, a ze které jsem vyčetla přesně, co daný žák umí a co ne. Přijde mi to mnohem lepší a přehlednější než písemné hodnocení, protože tomu nemusí žák (zejména ten malý) ani rodič úplně rozumět. Myslím si, že jsou i případy, kdy tomu nerozumí ani sám učitel.

 
Pokusila jsem se na zkoušku vytvořit takové podobné hodnocení pro žáka 3. třídy ZŠ, které zabere učiteli minimum času na vyplnění. Reflexe je připravena tak, aby ji realizoval žák - rodič- pedagog společně nebo lze využít jen pro sebereflexi žáka pro zpětnou vazbu učiteli. Tuto reflexi jsem již vyzkoušela na dětech a byla to pro mne důležitá zpětná vazba nejen o zvládnutí konkrétních výstupů učiva, ale i o pocitech žáků.

59,00 Kč