Poznej ptáčky - vyrob krmítko - PDF soubor

Obsah materiálu:

1x průvodní list

3x metodický list a ukázky z výuky

1x výstupy RVP ZV

19x pracovní list, demonstrační obrázky

1x video

K čemu slouží:

Materiál lze použít pro integrovanou tematickou výuku a byl realizován ve 4. ročníku ZŠ.

Je zaměřen na propojení předmětů a učiva matematika, geometrie, český jazyk, výtvarná výchova, pracovní činnosti, přírodověda a vlastivěda, kdy jedno téma propojuje předměty.

Jak jej používat:

Materiál je připraven k promítnutí na interaktivní tabuli, a tím jej lze využít ke společné práci a výuce žáků. Pracovní listy lze doplňovat buď na interaktivní tabuli nebo vyberte vhodný list, vytiskněte a nechte dětem vyplnit.

59,00 Kč