Pracovní sešit 1. díl pro 4. ročník ZŠ - tištěná verze

Pracovní sešit 1. díl (A4 - tištěná verze - 22 stran) je určen k aktivitám bez počítače do předmětu Informatika pro 4. ročník ZŠ. Byl vytvořen jako podpora pro učitele, kteří s informatikou právě začínají a hledají smysluplnou náplň do vyučovacích hodin. Může ale také dobře posloužit zkušenějším informatikům jako doplněk výuky. Jedná se o volnou sbírku pestrých a praktických cvičení ověřených praxí a slouží ke společné či samostatné práci žáků. Jednotlivé aktivity splňují očekávané výstupy RVP ZV ve vzdělávací oblasti Informatika pro 2. období 1. stupně ZŠ, dotýkají se všech čtyř vzdělávacích oblastí tohoto předmětu a mají přispět k rozvoji logického uvažování, informatického myšlení a k pochopení základních principů vedoucích k porozumění digitálních technologií.   

K pracovnímu sešitu je zpracovaná metodická příručka jako PDF soubor s řešením stran a výstupy RVP ZV.

185,00 Kč