Pracovní sešit 2. díl pro 4. ročník ZŠ - tištěná verze

Druhý díl pracovního sešitu (A4 - tištěná verze - 22 stran) je určen k aktivitám bez počítače do předmětu Informatika na 1. stupni ZŠ a plynule navazuje na první díl. Byl vytvořen jako podpora pro učitele, kteří s informatikou právě začínají a hledají smysluplnou náplň do vyučovacích hodin. Může ale také dobře posloužit zkušenějším informatikům jako doplněk výuky. Jedná se o volnou sbírku pestrých, rozmanitých a praktických cvičení ověřených praxí a slouží ke společné či samostatné práci žáků. Jednotlivé aktivity splňují očekávané výstupy RVP ZV ve vzdělávací oblasti Informatika pro 2. období 1. stupně, dotýkají se všech čtyř vzdělávacích oblastí tohoto předmětu a mají přispět k rozvoji logického uvažování, informatického myšlení a k pochopení základních principů vedoucích k porozumění digitálních technologií.  

185,00 Kč