Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ - tištěná verze

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ (A4 - tištěná verze - 32 stran) je určen k aktivitám bez počítače do předmětu Informatika na 1. stupni ZŠ. Byl vytvořen jako podpora pro učitele, kteří s informatikou právě začínají a hledají smysluplnou náplň do vyučovacích hodin. Může ale také dobře posloužit zkušenějším informatikům jako doplněk výuky. Jedná se o volnou sbírku pestrých, rozmanitých a praktických cvičení ověřených praxí a slouží ke společné či samostatné práci žáků. Obsahuje i QR kódy pro práci s konkrétními stránkami na internetu. Jednotlivé aktivity splňují očekávané výstupy RVP ZV ve vzdělávací oblasti Informatika pro 2. období 1. stupně, dotýkají se všech čtyř vzdělávacích oblastí tohoto předmětu a mají přispět k rozvoji logického uvažování, informatického myšlení a k pochopení základních principů vedoucích k porozumění digitálních technologií.

239,00 Kč