Pranostiky v číslech - PDF soubor

K čemu materiál slouží:

Pracovní listy jsou určeny k propojení předmětů informatiky a literární výchovy ve 4. ročníku ZŠ. Skládá se z aktivit sběru a vyhodnocování dat, informací, práce s tabulkami a grafy, chápaní literárního pojmu pranostika.

Materiál obsahuje:

1 x průvodní list

1x metodický list (podrobná příprava)

7 x pracovní list

5 x řešení pracovního listu

Jak jej používat:

Vyberte vhodný list, vytiskněte a vyplňte s dětmi (viz návod v metodickém listu).

55,00 Kč