Příběh krychle - PDF soubor

Obsah materiálu:

1x průvodní list

1x metodický list

4x ukázky z výuky

37x pracovní list

1x bonus - pomocníček

K čemu slouží:

Materiál lze použít pro integrovanou tematickou výuku ve 4.- 5. ročníku ZŠ. Je zaměřen na propojení předmětů matematika, geometrie, český jazyk - sloh, výtvarná výchova, pracovní činnosti, kdy jedno téma propojuje předměty - Příběh krychle, stavby z krychlí, rozvoj matematické představivosti.

Jak jej používat:

Materiál je připraven k promítnutí na interaktivní tabuli a tím jej využít ke společné práci žáků nebo lze vybrat vhodný list, vytisknout a nechat dětem samostatně vyplnit.

49,00 Kč