Projekt Grand Canyon - PDF soubor

PDF soubor obsahuje výukové letáčky, ukázky z výuky a pracovní listy. Lze použít k promítnutí na interaktivní tabuli i k tisku pro žáky. Pracovní listy lze použít k propojení předmětů český jazyk (slohová výchova) a výtvarná výchova pro 4.- 5. ročník ZŠ. Jsou zaměřeny na psaní informačního textu, propojení tématu s výtvarnou výchovou, fosilie (zkameněliny).

49,00 Kč