Projekt Sovy - PDF soubor

Obsah materiálu:

1x průvodní list

1x metodický list

3x ukázky z výuky

31x materiály k projektu

2x video

K čemu slouží:

Materiály slouží k integrované tematické výuce výuce pro 4. - 5. ročník ZŠ, jsou využitelné pro jednotlivé předměty - český jazyk, výtvarná výchova, geometrie, přírodověda a informatika, k výuce, kdy toto téma propojí všechny zmíněné předměty.

Jak jej používat:

Materiál je připraven k promítnutí na interaktivní tabuli a tím jej využít ke společné práci žáků, vyvození a vysvětlení učiva, lze vybrat vhodné listy jen pro jednotlivé předměty. Vyberte vhodné listy podle potřeby a vytiskněte.

55,00 Kč