Projekt VODA - PDF soubor

PDF soubor, příprava na projektový den pro 3. - 5. ročník ZŠ. Odkaz na video, 

jako jeden z výstupů projektového dne:

https://www.youtube.com/watch?v=SNksV9i9iSk&t=38s

K čemu soubor slouží:

Pracovní listy lze použít k jednodennímu projektu s environmentální tématikou

pro 3. - 5. ročník ZŠ. Listy jsou zaměřeny na aktivity s vyhledáváním na 

internetu a propojením předmětů 1. stupně ZŠ.

ČJ, M, PŘ, PRV, INF, VV, HV

Jak jej používat:

Vyberte vhodný list a vytiskněte, projekt lze použít i ke Dni Země.

55,00 Kč