Recyklace - PDF soubor

Environmentální výchova pro 1. stupeň ZŠ. Vyrobte si s dětmi popelářské auto, na kterém se naučí správně třídit odpad, také jakou barvu mají nádoby na odpad a co do nich patří. Upevnit toto učivo si mohou děti ještě na skládací zeměkouli, do které zakreslí, jak správně odpad třídit a zjistí, co je to recyklace. Materiál mohou použít žáci 1. stupně ZŠ od 1. - 5. třídy v rámci prvouky nebo přírodovědy.

Obsah materiálu (17 stran A4):

- průvodní list

- metodický list

- ukázky z výuky

- informační plakátky do třídy

- pracovní listy, šablony

- omalovánka pro rychlé žáky

TIP:

PDF soubor lze promítnout na interaktivní tabuli.

59,00 Kč