Sluneční hodiny - PDF soubor

PDF soubor obsahuje 9 stran. Materiál slouží k výuce prvouky nebo přírodovědy ve 3. - 5. ročníku ZŠ. Obsahuje metodický list, informační texty, šablony na složení slunečních hodin, badatelský list k slunečnímu bádání a zkoumání. Slouží také k možnosti propojení s pracovními činnostmi nebo výtvarnou výchovou. Činnosti jsou připraveny pro práci ve třídě v kombinaci s učením se venku. Sluneční bádání a měření času je třeba provádět za slunečného počasí. 


59,00 Kč