Vánoční čeština pro čtvrťáky - PDF soubor

PDF soubor obsahuje 4 pracovní listy ve formátu A4, jsou připraveny i ve formátu A5 pro úsporu tisku a papíru. Pracovní listy slouží k procvičování a upevňování učiva v oblasti Český jazyk ve 4. ročníku, psaní velkých písmen v názvech svátků, opakování slovních druhů a mluvnických kategorií podstatných jmen. Soubor lze promítnout na interaktivní tabuli a může sloužit ke společné práci žáků u tabule nebo vyberte vhodný list, vytiskněte a nechte žákům samostatně vyplnit. 49,00 Kč