Vánoční matematika pro 4. ročník - PDF soubor

PDF soubor obsahuje 7 pracovních listů A4 a slouží k vánočnímu procvičování matematiky ve 4. ročníku ZŠ, k procvičování sčítání a odčítání, zaokrouhlování, k aktivitám kódování a šifrování, osová souměrnost.

Materiál je připraven k promítnutí na interaktivní tabuli, a tím jej lze využít ke společné práci žáků, vyvození a vysvětlení učiva, lze doplňovat pracovní listy fixem na tabuli nebo lze vybrat vhodné listy pro práci žáků, vytisknout a nechat dětem vyplnit. Pro úsporu papíru jsou strany připraveny i k tisku na formát A5.

Soubor obsahuje také řešení pracovních listů.

49,00 Kč