Výlet do ZOO s pádovými otázkami - PDF soubor

Vyvození učiva pádových otázek ve 3. ročníku ZŠ, ukázky z výuky, skloňování podstatných jmen, reflexe. (Soubor obsahuje 31 stran A4 určených k tisku pro individuální práci žáků i k promítnutí na tabuli ke společné práci žáků, odkaz na motivační video.)

Pracovní listy jsou určeny k výuce českého jazyka, propojení s výtvarnou výchovou a pracovními činnostmi pro 3. ročník ZŠ. Jsou zaměřeny na skloňování podstatných jmen, pádové otázky, slohovou, jazykovou a literární výchovu. 

55,00 Kč